Naturaleza Attabii'ah

Tiempo taqs
Clima manaaj
Tierra ard
Montaña yabal
Valle uaadii
Meseta hadabah
Golfo jaliiy
Pantano mustanqa'
mar bahr
Lago buhaiirah
Río nahr
Isla yaziirah
Puerto miinaa
Oasis uaahah
Orilla (del mar) shaati (albahr) ()
Desierto sahraa
Estrecho madiiq
Carretera tariiq 'aam
Autopista autustraad
Desembocadura masab (nahr) ()
Llano sahl
Arco iris qaus quzah
Terremoto zilzaal
Tormenta saa'iqah / 'aasifah /
Nube gaiimah
Sol shams
Trueno ra'd
Relámpago barq
Bahía jaliiy sagiir
Cordillera silsilatu yibaal
Huracán i'saar
Estación fasl
Arena raml
Fuente ianbuu'
Brisa nasmah
Cascada shallaal
Nieve zaly
Hielo yaliid
Viento riih
Ola / Onda mauyah
Ladera safh
Cima qimmah
Marea mad wa yazr
La flora y fauna alhaiaah albariíah

2007 almadrasa.org Todos los derechos reservados.