Carreras Mihan

المِهَن

Mdico tabiib
Dentista tabiib asnaan
Ingeniero muhanndis
Maestro / a mu'allim / ah /
Profesor / a ustaadh / ah /
Empleado muadhdhaf
Comerciante taayir
Abogado muhaamii
Periodista sahafii
Director muddiir
Policía shurt
Dependiente baai'
Camarero / a naadil / ah /
Enfermero / a mumarrid / ah /
Carpintero nayyaar
Herrero haddaad
Joyero saaig
Bombero rayul itfaa
Actor / Actriz mumazzil / ah /
Cantante mutrib
Taxista saaiq taksii
Campesino fallaah
Portero bauuaab
Azafata mudiifatu taiaraan
Secretario / a sikriter / ah /
Oficial daabit
Guarda espaldas haaris shajsii
artesano
hirafií
Ama de casa rabbat manzil
Jugador laa'ib
Banquero muwadhdhaf bilbank
Peluquero muzaíin shsha'r / hallaaq /
Conductor saaiq
Sastre jaíaat
Escritor / a kaatib / ah /
Artista fannaan
Pintor rassaam
Jubilado mutaqaa'id
Parado 'aatil 'anil 'amal
Payaso muharriy

2007 almadrasa.org Todos los derechos reservados.